शिक्षा मन्त्रालयको जरुरी सूचना (सुचनासहित)

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ १५ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको शिक्षा सम्बन्त्री जरुरी सूचना