काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा रोजगारीको अवसर

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न पदमा दरखास्त आव्हान गरेको छ । यस संस्थाले मिति २०७६ साल माघ १७ गते शुक्रवारको गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशन गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी मागेको हो योग्यता पुगेका नेपाली नगरिकले उत्त रोजगारीमा आवेदन दिन सक्ने सुचनामा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस सुचना