अब ७७ वटै जिल्लामा शिक्षक सरुवा फुकुवा {सूचनासहि}

काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक सूचना प्रकाशित गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रात विकास केन्द्रले माघ १५ गतेको पत्रअनुसार जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरेको छ ।

सो जिल्लान्तर सरुवा सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई परिपत्र पठाइसकेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासको वेबसाइटमा भने आउन बाँकी रहेको र उक्त वेबसाइटमा आएपछि मात्र आधिकारिक रुपमा लिन हुन पनि सूचनामा भनिएको छ ।