सबै सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारको जरुरी सूचना

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरेको छ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने भराउने सम्बन्धी सबै सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

सानोठिमी, भक्तपुरले विगत वर्ष झै यस आ.व. २०७६ र ७७ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको सहकार्यमा नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक तह ९ कक्षा (९-१२) मा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ८ र १० मा अध्ययनरत गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरुले एःत् फाराम भर्न तथा सम्बन्धित विद्यालयहरुले भराउन यो सूचनामा भनिएको छ ।
सुचना हेर्नुहोस ।