१० लाखदेखि ७० लाख सम्मको लगानीमा यति सुन्दर घर बनाउन सकिन्छ : हेर्नुहोस